Звезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активна
 

 

 

 

城市

 

chéngshì


 

Город

 

 
北京是一个大的城市。
Běijīng shì yīgè dà de chéngshì.
Пекин - большой город.
email: yeliann@yandex.ru      skype: lenusik_1985