Рейтинг:  5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
 

 

 

 

 

céng


 

Слой, этаж

 

 
你在哪层住?
Nǐ zài nǎge céng zhù?
Ты на каком этаже живешь?
湖上有一层冰。
Húshàng yǒuyī céng bīng.
На озере есть слой льда.
email: yeliann@yandex.ru      skype: lenusik_1985